El termini de preinscripcions finalitza el 15 de juny i amb les dades recollides es podrà fer una predicció acurada de tots els recursos logístics, econòmics, d’infraestructura i humans necessaris per a què la trobada sigui un èxit.

Us imagineu preparar una festa per 30 persones i que n’apareguin 3.000? Doncs amb les preinscripcions a la Jamborinada evitarem un desastre logístic com aquest! Del 15 de maig al 15 de juny els caus ja es podran inscriure a la trobada, d’aquesta manera aconseguirem una xifra d’assistents la més acurada possible per fer un càlcul ajustat de tots els recursos necessaris.

La persona encarregada de fer la preinscripció serà el o la Responsable Jamborinada, una figura que haurà de ser designada per cada agrupament. Tan sols serà necessari fer una preinscripció per cau i la persona Responsable Jamborinada serà qui la farà efectiva. Aquesta persona serà la referent en tots els temes relacionats amb la macrotrobada, centralitzarà les demandes de l’agrupament i rebrà la informació sobre la trobada, que haurà de fer arribar a la resta de caps. Per aquests motius, és preferible que aquesta persona continuï al cau durant el curs 2016/17. Així que és important que abans de començar el procés de preinscripció, cada cau designi el seu o la seva Responsable Jamborinada.

A partir d’aquest 15 de maig cada Responsable Jamborinada ja podrà preinscriure el seu agrupament a través del formulari penjat a www.jamborinada.cat/preinscripcions. El termini finalitza el 15 de juny, però recomanem realitzar les preinscripcions amb marge, per evitar imprevistos d’última hora.

A l’apartat de la web dedicat a les preinscripcions hi ha tota la informació disponible per poder dur a terme la preinscripció correctament. En aquest espai es detallen els passos a seguir durant el procés de preinscripció i es resolen els dubtes que pugui despertar. Un cop s’hagin completat tots els procediments requerits, el Responsable Jamborinada rebrà un correu electrònic de confirmació.

Amb la participació i compromís de tots i totes aconseguirem reunir a Tàrrega tot el moviment escolta i guia de Catalunya i d’arreu per demostrar al món què som capaços de fer. El primer pas el donaran els caus, amb les preinscripcions a la Jamborinada!