El curs que encetem està marcat per la Jamborinada, la trobada d’escoltes i guies més gran que s’ha celebrat mai a Catalunya. Més de 13.000 infants, joves i persones voluntàries es trobaran a Tàrrega el 29 i 30 d’abril de 2017 per posar de manifest tant el valor de l’escoltisme com a moviment educatiu com la capacitat dels escoltes i guies per transformar el seu entorn més immediat gràcies a la participació activa compromesa.

Text: Esther Solé i Mariona Forcat

La Jamborinada neix de la voluntat de celebrar una macrotrobada que aplegui tots els escoltes i guies de Catalunya en un espai compartit de coneixença i participació. La trobada serà la culminació d’un gran projecte que estem desenvolupant plegats durant tot el curs, servint-nos d’un seguit d’activitats i accions que ens permetran treballar els valors que es desprenen de l’eix d’animació i conèixer els altres agrupaments participants.

Una macrotrobada inspirada en altres dutes a terme per les tres entitats escoltes de la Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge (Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, Escoltes Catalans i Acció Escolta de Catalunya) i en trobades internacionals com la Jamboree, campaments que apleguen escoltes d’arreu del món i d’on, precisament, ha sorgit el nom d’aquesta propera que se celebrarà en l’àmbit català. S’ha de tenir en compte que arreu del món hi ha més de 45 milions d’escoltes i guies repartits en més de 160 països.

web_jo_mai_mai_arnau

Mourem el món
Som escoltes i guies, i volem deixar el món millor de com l’hem trobat. És per això que la trobada s’articula al voltant del lema “La força per moure el món”. Com a escoltes i guies volem ser motor de canvi real i aportar la nostra empenta i capacitat de treball en la construcció d’un món millor. La realització de la Jamborinada permetrà visibilitzar el potencial transformador de l’escoltisme, concentrat a la capital de l’Urgell aquell cap de setmana, i actiu dia rere dia als municipis d’arreu del Principat.

En aquest sentit, l’eix d’animació de la Jamborinada —«la inversió positiva del temps»— és un dels punts clau del projecte, centrat en el foment de la participació a través del mètode escolta. De fet, un exemple d’inversió positiva del temps el trobem en els caps i els responsables associatius que tiren endavant dia a dia del Moviment. També en les mateixes persones voluntàries que des de l’any 2014 estan invertint bona part del seu temps lliure a engegar i tirar endavant aquesta macrotrobada. Els motius que els impulsen a prendre aquest compromís són molt diversos, però el denominador comú de tots ells és la voluntat d’educar infants i joves per a que transformin la societat, per a que descobreixin, posin en pràctica i donin a conèixer noves maneres de fer, i que tots, tant infants i joves com caps, constatin que la seva pertinença a aquest gran moviment, que és l’escoltisme i guiatge, pot suposar un canvi real en el seu entorn i en la societat.

La Jamborinada és cosa de tots
A Tàrrega ens trobarem més de 135 agrupaments, 13.000 infants i joves, caps i persones voluntàries. Farem realitat un cap de setmana amb més de 250 activitats previstes, una fira amb la representació de més de 100 entitats i associacions que també treballen per canviar el món, i un gran acte conjunt serà l’altaveu des d’on refermarem l’escoltisme i el guiatge català com un moviment educatiu i transformador.

El projecte ha anat prenent forma durant els darrers mesos, i s’ha pogut dimensionar i treballar acuradament gràcies a la informació proporcionada pels agrupaments que s’hi van preinscriure. L’equip motor de la Jamborinada està format per més de 200 persones voluntàries que treballen conjuntament amb l’oficina tècnica per identificar, donar forma i enllestir tots aquells aspectes pedagògics i organitzatius necessaris perquè la participació en aquest gran projecte per part de tots els escoltes i guies de Catalunya sigui una experiència que marqui un punt d’inflexió en la història del Moviment.

Coordinar un grup tan nombrós és tot un repte, i és per això que l’organització és clau. Segons els seus interessos i habilitats, cada persona voluntària forma part d’una comissió encarregada d’una faceta concreta dels preparatius de la Jamborinada (activitats, logística, administració i comunicació); mentre que l’avenç del projecte es valora des de diversos espais de seguiment previstos dins l’equip motor mateix i concebuts com a llocs de trobada entre comissions, per tal d’encarar les tasques a realitzar de la millor manera possible.
No obstant això, amb l’equip motor no n’hi ha prou: per tal que la Jamborinada sigui un èxit s’ha calculat que serà necessària la implicació de fins a 800 voluntaris. Persones disposades a participar activament del projecte. Aquests voluntaris i voluntàries són els minairons, persones —vinculades o no a l’escoltisme— disposades a aportar la seva experiència, coneixements i energia a un projecte sense precedents.

web_moure-el-mon_paufarell

Participar com a part del nostre ADN
Els escoltes i guies, des dels més petits als més grans,  vivim el voluntariat amb motivació i invertim el nostre temps en projectes de tota mena que ens fan créixer com a persones. Disposem de diversos espais de participació que ens permeten desenvolupar projectes de forma consensuada i transversal. La participació activa forma part de la identitat escolta i guia, de tal manera que aquest és un element fonamental de la vida quotidiana de l’entitat, els agrupaments i les branques.

Les accions que podem dur a terme poden ser de dimensions ben diferents, però això no en determina la importància. Moltes petites accions poden suposar un canvi real en el nostre entorn, o fins i tot a la societat en general. Des del cau, mitjançant iniciatives a nivell de branca o agrupament, o bé en una escala més gran, intervenim i millorem el nostre entorn i permetem que infants i joves prenguin consciència del valor i l’impacte d’aquestes accions. És vital donar a conèixer la tasca realitzada pels agrupaments i que tots esdevinguem conscients de la nostra capacitat de ser motors de canvi.

En una societat altament connectada, on tothom disposa d’eines i mecanismes per fer-se sentir, el Moviment ha de dedicar esforços per innovar i generar espais que millorin la participació, tant a nivell qualitatiu com quantitatiu. S’ha de tenir en compte que els processos participatius haurien d’esdevenir el punt de partida de tots aquells projectes que aspiren a incidir i incorporar canvis en la societat.
Aquesta adaptació a un món tan canviant precisa que els escoltes i guies hi posem de la nostra part. La implicació dels infants, caps i responsables associatius en diferents projectes, ja siguin del Moviment o en col·laboració amb altres entitats i associacions, permet experimentar en primera persona el valor del temps invertit en iniciatives que comporten un retorn tant en l’àmbit personal com social.

Un cop desvinculats del Moviment, els antics escoltes i guies revertim els aprenentatges recollits d’aquestes vivències al cau en una participació activa i en un compromís en altres espais de participació. Gràcies al fet que la participació forma part del nostre ADN, una part substancial de l’equip motor de la Jamborinada el formen persones que havien estat vinculades al Moviment i que han decidit tornar a dedicar temps i esforços a fer realitat la trobada escolta més gran de Catalunya.

Des de l’equip motor es treballa perquè tothom es faci seva la Jamborinada i la consideri el projecte d’aquest curs. Fer entrar la Jamborinada als caus ajudarà que els infants i joves siguin conscients de la dimensió i de l’abast de l’escoltisme i el guiatge a Catalunya. A més, permetrà que el sentiment de pertinença trenqui barreres, ja que la sensació de formar part d’un gran moviment format per iguals esdevindrà una realitat cada cop més tangible, i que arribarà al punt àlgid l’abril vinent a Tàrrega.

Les persones que tiren endavant la Jamborina ho tenen clar: “La Jamborinada és un projecte de tots. Tots hem d’aportar el nostre gra de sorra perquè infants i joves siguin partícips d’un esdeveniment il·lusionant, que permetrà mostrar a tota la ciutadania el bon estat de salut de l’escoltisme i el guiatge a Catalunya.” És per això que fan una crida a participar-hi i sentir aquest neguit que a ells ja no els deixa dormir. Els voluntaris que ja en formen part defensen que la Jamborinada esdevindrà dos dies que duraran anys.

web_paraula-dscout-2016-octubre

Reportatge publicat prèviament al número 96 de la revista El Correu i al web de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya (MEG).