Al número 96 de la revista El Correu trobem un article d’opinió escrit per la Maria Rosa Viladrich, responsable de la Comissió de Comunicació de la Jamborinada.

Fa uns 4 anys, una tarda de dissabte em vaig retrobar amb companys de l’agrupament i de la demarcació i em vaig assabentar que s’estaven fent els primers passos per organitzar una macrotrobada amb l’objectiu de reunir tots els escoltes i guies de Catalunya. La idea de participar-hi em va motivar des del primer moment, igual que a molts altres escoltes i guies que durant els anys al cau hem tingut la sort de participar en diferents trobades en què hem pogut viure i conèixer l’escoltisme i el guiatge d’una forma que el dia a dia als caus no permet.

Aquest fet crec que és el que ens mou a participar activament en l’organització de la Jamborinada, ja que volem que les experiències que nosaltres vam poder viure les tinguin també els nois i noies que actualment formen part del Moviment i que puguin visualitzar les dimensions del moviment del qual formen part.

Volem que les experiències que nosaltres vam poder viure les tinguin també els nois i noies que actualment formen part del Moviment.

Actualment estic al “pètal” de difusió, la comissió encarregada de comunicar internament i externament els diferents vessants del projecte. Un dels objectius de la comissió és transmetre i elaborar els continguts de les informacions relacionades amb la Jamborinada. Per aquest motiu ens organitzem i elaborem les diferents campanyes conjuntament amb l’Oficina de Serveis Generals de MEG. La comissió de difusió està formada per membres amb perfils que, d’una forma o una altra, estan lligats amb la comunicació. Això ens permet tenir una visió més acurada de les necessitats tècniques i logístiques per poder dur a terme les diferents campanyes de comunicació establertes en el Pla de comunicació de la Jamborinada.

Un dels aspectes que més em motiva de formar part d’aquesta comissió és la visió global que ens permet tenir de la Jamborinada, ja que per poder comunicar tot allò referent al projecte hem de tenir una perspectiva general i així temporalitzar totes aquelles informacions que serà necessari transmetre.