Més de 2000 Ràngers i Noies Guia (RiNG) han omplert l’espai de Can Colapi i també part de la zona de la canalització de l’Ondara per realitzar les activitats de tarda de la Jamborinada. Dividits en quatre grups d’uns 500 escoltes cadascun han treballat diversos conflictes i desigualtats presents en el seu dia a dia, com els relacionats amb el capitalisme econòmic, els conflictes territorials o les dificultats dels migrants un cop abandonen el seu lloc d’origen.

Així doncs, els RiNG han reflexionat al voltant dels territoris on es manufactura la roba que vesteixen, s’han enfrontat per aconseguir el domini d’un camp de joc i han hagut de desxifrar un alfabet desconegut per saber el que havien de fer per desenvolupar l’activitat.

Pau Vidal, cap de RiNG de l’Agrupament Jaume Caresmar i M A Salvà ha valorat positivament el desenvolupament de l’activitat per la implicació dels escoltes i guies. Vidal ha destacat un dels jocs de les quatre propostes de la tarda, on els infants i joves –”dividits entre muntanyeros i playeros” i organitzats mitjançant una estructura que evocava els diferents estrats presents a la societat actual i les seves particularitats- havien d’aconseguir fer-se amb el control d’una illa imaginària. L’objectiu de tot plegat ha consistit en generar una lluita entre uns i altres per recuperar el poder de l’illa on s’ha desenvolupat el joc, deixant una imatge de centenes de RiNG participant de forma simultània en una partida a cinc bandes certament impactant.