La tarda de la Jamborinada per als Castors i Llúdrigues (CiLL) ha consistit en una gimcana dividida en quatre activitats on els més petits del col·lectiu escolta i guia han hagut de superar una sèrie de proves per poder ajudar el Martí, el personatge que els ha acompanyat al llarg de tot el curs per tal de prepara aquesta macrotrobada. El Martí ha demanat ajuda als CiLL per trobar les peces que els animals del bosc han amagat. A partir de la superació de cada activitat, els infants han rebut les peces amagades per tal d’unir-les en un mural conjunt que ha conclòs l’activitat. Finalment, els infants han escrit en una fulla que se’ls ha repartit una acció que pot servir per conservar la natura.