Aquest no és un manifest convencional o, si més no, no és un manifest com als que malauradament estem acostumats/des.

És un manifest creat per ciutadans i ciutadanes de ple dret emparats i emparades per la Llei dels Drets i les Oportunitats de la Infància i l’Adolescència de Catalunya i per la Con- venció dels Drets dels Infants de les Nacions Unides.

Ha estat creat pels infants i joves que són, al cap i a la fi, el motor de canvi i el dia a dia de l’escoltisme i el guiatge.

Aquest manifest, doncs, és fruit d’un treball i una aposta clara per fomentar la participació real i projectiva dels infants i joves a l’Escoltisme i Guiatge, i a la societat en general.

Entenem la Participació Infantil com una experiència personal i col·lectiva que permet implicar-se en projectes socials, en el desenvolupament socioeducatiu i la construcció de valors que afavoreixen l’exercici de la ciutadania activa, mitjançant la deliberació i acció compromesa en aquells temes que els preocupen i senten com a propis.

Així doncs s’han fet unes propostes d’activitats per tal de saber què no els agrada i quins suggeriments tenen per millorar allò que no els agrada. Aquestes s’han treballat als agru- paments amb els infants i joves i, fruit de les seves respostes, s’ha creat aquest manifest. Esperem que us agradi i que es tingui molt present!

Consulta i descarrega’t el manifest