29 D’ABRIL
30 D’ABRIL

Filtra per branca

CASTORS I LLÚDRIGUES
Llops i Daines
Ràngers i Noies Guies
Pioners i Caravel·les
Truc

9:00

abril

db29abr9:00- 13:00Arribada, registre i esmorzar (CiLL)9:00 - 13:00 T:Castors i Llúdrigues

13:00

abril

db29abr13:00- 14:00Desplaçament a la Zona esportiva (CiLL)13:00 - 14:00 T:Castors i Llúdrigues

db29abr13:00- 14:00Desplaçament a la Zona d'acampada (RiNG)13:00 - 14:00 T:Ràngers i Noies Guies

db29abr13:00- 14:00Desplaçament a la Zona d'acampada (PiC)13:00 - 14:00 T:Pioners i Caravel·les

13:30

abril

db29abr13:30- 14:30Dinar (LLiD)13:30 - 14:30 T:Llops i Daines

14:00

abril

db29abr14:00- 15:00Dinar (CILL)14:00 - 15:00 T:Castors i Llúdrigues

db29abr14:00- 15:00Dinar (RiNG)14:00 - 15:00 T:Ràngers i Noies Guies

db29abr14:00- 15:00Dinar (Truc)14:00 - 15:00 T:Truc

db29abr14:00- 15:15Dinar (PiC)14:00 - 15:15 T:Pioners i Caravel·les

15:15

abril

db29abr15:15- 19:30Desplaçament als espais d'activitats de tarda (PiC)15:15 - 19:30 T:Pioners i Caravel·les

16:00

abril

db29abr16:00- 19:15Activitats de tarda (PiC)16:00 - 19:15 T:Pioners i Caravel·les

db29abr16:00- 19:30Activitat de tarda (CiLL)16:00 - 19:30 T:Castors i Llúdrigues

db29abr16:00- 19:30Activitat de tarda (LLiD)16:00 - 19:30 T:Llops i Daines

db29abr16:00- 19:30Activitat de tarda (Truc)16:00 - 19:30 T:Truc

19:15

abril

db29abr19:15- 20:20Desplaçament als espais de sopar i Vetlla (PiC)19:15 - 20:20 T:Pioners i Caravel·les

20:00

abril

db29abr20:00- 20:45Sopar (PiC)20:00 - 20:45 T:Pioners i Caravel·les

db29abr20:00- 21:00Sopar (CiLL)20:00 - 21:00 T:Castors i Llúdrigues

20:30

abril

db29abr20:30- 21:30Sopar (Truc)20:30 - 21:30 T:Truc

20:45

abril

db29abr - 30abr 2920:45abr 30Vetlla i Bona nit (PiC)20:45 - 0:00 (30) T:Pioners i Caravel·les

21:00

abril

db29abr21:00- 22:00Vetlla (CiLL)21:00 - 22:00 T:Castors i Llúdrigues

21:30

abril

db29abr - 30abr 2921:30abr 30Vetlla i Bona nit (Truc)21:30 - 0:00 (30) T:Truc

22:00

00:00

abril

dg30abr0:00- 1:00Desplaçament a la Zona d'acampada (RiNG)0:00 - 1:00 T:Ràngers i Noies Guies

dg30abr0:00- 2:00Desplaçaments a la Zona d'acampada (PiC)0:00 - 2:00 T:Pioners i Caravel·les

01:00

abril

dg30abr1:00- 1:30Infants a dormir i llums apagades1:00 - 1:30 T:Ràngers i Noies Guies

01:30

abril

dg30abr1:30- 8:00Caps a dormir, es tanca la Zona d'acampada de LliD i RiNG (RiNG)1:30 - 8:00 T:Ràngers i Noies Guies

02:00

abril

dg30abr2:00- 8:00Caps i joves a dormir, es tanca la Zona d'acampada de Pic i Truc (PiC)2:00 - 8:00 T:Pioners i Caravel·les