Flor_comissions-01

Per a que la Jamborinada sigui un èxit, un equip voluntari s’està encarregant de tirar endavant el projecte tot assumint responsabilitats i tasques. S’organitza per comissions i subcomissions, com si es tractés d’una flor on cada pètal és un grup de treball i tots funcionen de manera coordinada.

Si vols formar part de l’organització i incorporar-te a alguna de les comissions, escriu-nos a info@jamborinada.cat

Comissió de Coordinació

Lidera el projecte des d’una visió global vetllant pel bon funcionament de l’engranatge d’equips, per l’assoliment de les fites i els objectius i l’acompliment del ritme acordat.

Comissió de Difusió

S’encarrega de la comunicació interna i externa del projecte.

Comissió d’Activitats

Defineix la proposta pedagògica del projecte i idea i prepara totes les activitats de la prèvia i del cap de setmana, garantint que la participació sigui l’eix transversal del projecte.

Comissió d’Administració

S’encarrega del seguiment econòmic, el pressupost i la recerca de finançament.

Comissió de Logística

Organitza el transport, la intendència, els espais i les infraestructures, la mobilitat interna i l’equip de voluntaris/àries del cap de setmana.

Els pètals estan formats per persones vinculades al Moviment, en alguns casos encara actives dins de l’associació. Són la força que fa créixer la flor, que amb il·lusió i compromís es manté viva i activa per fer possible la Jamborinada, amb la convicció que esdevindrà un fort impuls pel Moviment i un pas més cap a la nostra visió: deixar el món millor de com l’hem trobat!

Tots i totes portem dins la llavor del canvi!

El material de difusió

Al teu abast!