La Jamborinada és una trobada oberta a tots els escoltes i guies de Catalunya. En aquest context de país, l’escoltisme i guiatge està reconegut en el marc de la Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge (FCEG).

L’escoltisme i el guiatge català és un moviment educatiu, juvenil i voluntari que té per objectiu contribuir a l’educació d’infants i joves per tal que esdevinguin persones autònomes i responsables. Eduquem infants i joves basant-nos en el mètode escolta i guia, perquè siguin protagonistes del seu creixement personal  i persones conscients compromeses en la construcció d’una societat més justa i més lliure a nivell local, nacional i mundial.

El moviment escolta i guia català s’estructura en 200 agrupaments que el representen en l’àmbit local i que formen part d’una de les tres associacions, Acció Escolta de Catalunya, Escoltes Catalans i Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, que s’agrupen dins la Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge (FCEG).

És a través de la FCEG que els agrupaments formen part també de l’Organització Mundial del Moviment Escolta (WOSM) i l’Associació Mundial de Noies Guia i Noies Escolta (WAGGGS) amb presència a més de 160 països i amb més de 45 milions de membres arreu del món, esdevenint el moviment juvenil més nombrós del planeta.

Actualment, les tres associacions de la FCEG estem en un procés d’unitat per la construcció d’una nova associació única d’escoltisme i guiatge català, amb la voluntat que la nostra proposta educativa tingui més impacte en la societat i esdevingui referent en l’educació dels infants i joves del nostre país, per fer més i millor escoltisme i guiatge.

Amb tu farem possible la Jamborinada!

No et perdis el nostre vídeo